Monitoring i telewizja CCTV

Montaż kameryMonitoring i telewizja CCTV służą do nadzoru osób i mienia z użyciem klasycznych kamer przemysłowych. Wykorzystywane są głównie do wykrywania zagrożenia, zapobiegania kradzieży mienia oraz zapewnienia porządku w większych skupiskach ludzi. Dzięki komputerowej obróbce sygnału wizyjnego możecie oglądać obrazy z miejsc bez dodatkowego oświetlenia, ale najważniejsze jest wprowadzenie wideo detekcji, czyli automatycznego wykrywania ruchu na dozorowanym obszarze.

Do montażu monitoringu CCTV wykorzystujemy:

* kamery przemysłowe stanowiące główny element telewizji dozorowej, służące do kontrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa posiadłości oraz obiektom, wymagającym szczególnej ochrony – bankom, sklepom, stacjom benzynowym oraz centrom handlowym;

* obiektywy odpowiadające za tworzenie obrazu i transmisję;

* rejestratory cyfrowe pozwalające na nagrywanie oraz odtwarzanie obrazu na dyskach twardych lub innych mediach przy użyciu więcej niż jednej kamery.

Gdzie może być wykorzystywany monitoring?

Monitoring wizyjny może być także wykorzystywany w:

* handlu – do monitorowania trendów zakupowych oraz tego, jak klienci poruszają się po sklepie;

* medycynie – do sprawdzania, gdzie i w jakim stanie są pacjenci, stwierdzania, czy nie zbliża się jakiś atak oraz stawiania diagnozy;

* zapobieganiu samobójstwom – na podstawie materiału z CCTV łatwiej jest identyfikować osoby, które chcą odebrać sobie życie;

* opiece nad osobami starszymi i dziećmi – do ustalania, kiedy opuściły mieszkanie;

* systemach zabezpieczeń miast – do gromadzenia informacji na temat np. natężenia ruchu.